Bilens betydelse

Bilen är ett viktigt transportmedel som gör att man kan förflytta sig över hela Sverige utan att vara beroende av kommunikationer som buss och tåg. För en familj som bor utanför städerna så är bilen viktig för att kunna ta sig till skola, arbete och till affären. Det är framför allt på landsbygden som bilen har en stor betydelse där det saknas eller finns dåliga kommunikationer som exempelvis buss att förlita sig på. Det är också svårt att ta med sig någon större packning på bussen om du exempelvis har storhandlat eller om barnen ska på hockeyträning.

Det innebär också att familjer på landsbygden är beroende av sina bilar för att kunna klara av den vanliga vardagen. Därför påverkas dessa familjer hårt då exempelvis priserna för bensin stiger på grund av skattehöjningar eller andra händelser i världen.

Bilens betydelse för myndigheter och företag

Bilen är också viktig för olika myndigheter som exempelvis polis, brandkår, ambulanser, väktare, blodtransport och läkare. Det hade varit svårt för dessa yrkesgrupper att kunna utföra sina arbeten om de inte hade tillgång till bil.

Även många företag är beroende av bilar som exempelvis taxibolag, budfirmor, servicebolag med många fler. Utan tillgång till bil så skulle många verksamheter inte gå att utföra alls.

Bilar som hobby

Bilar är också en hobby för många personer. Vissa personer samlar på bilar som exempelvis veteranbilar eller amerikanska bilar medan andra köper renoveringsprojekt som de sedan rustar upp för att visa upp på bilevent.

Bilen används också inom många motorsporter som exempelvis rally, Formel 1, folkrace, dragracing och bilorientering. Att tävla med bilar har man gjort ända sedan slutet på 1800-talet och under organiserade former sedan början på 1900-talet.

Bilens framtid

Utan bilen stannar Sverige, vilket är något som är helt säkert och därför kommer inte bilen att försvinna i första taget. Dock kanske bilen kommer att finnas i en annan form i framtiden som gör att den blir både miljövänligare och kan ta sig fram säkrare.

Redan nu finns det elbilar och också självgående bilar på marknaden men frågan är om självgående bilar kommer att bli en så stor succé som många hoppas på. Elbilarna däremot kommer med tiden att konkurrera ut de vanliga bensindrivna bilarna och därmed också bidra till ett bättre klimat.