Bilens historia

Redan under 1600-talet experimenterade man med fordon som på den tiden drevs av ånga. Dock visade det sig att ångdrivna transportmedel som tåg och båtar hade bättre förutsättningar än bilar drivna av ånga. Den första moderna bilmotorn utvecklades i slutet på 1800-talet då en tysk mekaniker, vid namn Gottlieb Daimler, lyckades ta fram en motor som drevs på bensin.

Det var också en tysk, Karl Benz, som utvecklade den första bensindrivna bilen, ett trehjuligt fordon. Det är ingen slump att dessa herrars uppfinningar senare bidrog till att slå ihop de båda företagen Daimler och Benz år 1926, som då fick namnet Mercedes Benz.

Serietillverkade bilar

I början på 1900-talet var det en amerikan vid namn Henry Ford som hade som mål att göra Amerika motorburet. Han startade tillverkningen av T-Forden, som var den första serietillverkade bilen och som under åren 1908-1927 tillverkades i över 15 miljoner exemplar. Produktionstakten var vid sin kulmen en färdig bil var 24:e sekund. På bara några få år sjönk priset för en T-Ford från 950 USD till 290 USD, vilket gjorde det möjligt för vanligt folk att köpa en bil.

Efter Ford så var det flera andra biltillverkare som började använda sig av ett löpande band i samband med monteringen av bilarna. Det skulle dock dröja många år innan någon klarade av att slå Fords produktionstakt. Det var Volkswagen, som under åren 1938 fram till år 2003 tillverkade den kända bubblan, som år 1972 lyckades slå Fords rekord. Idag tillverkas näst intill alla bilar vid ett löpande band, med undantag av mycket exklusiva sportbilar som är tillverkade och monterade för hand.

När bilen kom till Sverige

Den första bilen som kördes i Sverige var en importerad bil från Frankrike som deltog på en motorutställning år 1891. Det första tillverkade motordrivna fordonet i Sverige var en lastbil som lanserades år 1902 av företaget Maskinfabriksaktiebolaget Scania. Det skulle dröja till år 1926 innan Volvo grundades och började producera bilar. Volvo har genom åren varit en framstående biltillverkare som producerar bilar av hög kvalitet som är populära över hela världen.

Idag har Sverige sålt ut både Volvo och Saab och därmed serietillverkas inte längre några svenska bilar, även om både Volvo och Saab, som idag har kinesiska ägare, tillverkar bilar i Sverige. Genom åren så har svenska biltillverkare lyckats att hantera konkurrensen från europeiska och amerikanska biltillverkare. Det är dock den snabbt växande asiatiska bilindustrin som har tagit marknadsandelar världen över, vilket har fått både Volvo och Saab att tappa lönsamheten. Det ledde till att båda biltillverkarna såldes till utländska ägare.

Sverige har dock en biltillverkare som har lyckats slå sig in på marknaden för exklusiva sportbilar. Det är företaget Koenigsegg som tillverkar mycket populära prestandabilar.