Jämför försäkringar till bilen

Som bilägare är man skyldig att se till så det finns en försäkring på bilen. Om så inte är fallet får bilen inte köras på allmän väg. Det enda undantaget är om bilen förses med en grön saluvagnsskylt. Men hur hittar man den allra bästa försäkringen till sin bil egentligen?

Jämför trafikförsäkringar

Man måste ha en trafikförsäkring som minst till sin bil för att den ska vara laglig att köra på vägen. Men det kan vara klokt att jämföra dem. Olika bolag kan nämligen ta ut olika avgifter för en försäkring som i regel täcker samma sak. När man jämför trafikförsäkringen anger man information om sig själv, sin körning och om bilen. På bara några få minuter kan man få offerter på flera trafikförsäkringar från olika bolag och med olika priser.

Vad täcker försäkringen?

En trafikförsäkring täcker bara det mest basala. Den ger ersättning till motparten om man krockar eller kör på något. Man får dock ingen ersättning själv. Man får inte heller ersättning om bilen börjar brinna. Dock brukar ersättning vid stöld ingå men det kan variera mellan olika bolag.

Varför är det bra att jämföra försäkringarna?

Det finns flera fördelar med att jämföra trafikförsäkringar. Det är inte minst som så att priserna skiljer sig åt en hel del mellan de olika bolagen. En annan anledning till att det kan vara bra att jämföra försäkringarna är att vissa bolag endast erbjuder ett lågt pris om man intygar att ingen under 25 år ska köra bilen. Är det trots allt så att någon yngre kör är det mest troligt så att ersättningen sjunker eller så blir man helt utan ersättning om något händer.

Får försäkringen stå på någon annan?

Nej, bilförsäkringen ska inte stå på någon annan. Det är den person som huvudsakligen kör bilen som också ska ha ansvar för den och försäkringen. Om någon lånar bilen ibland behöver man självklart inte flytta försäkringen, men generellt sett är det alltid den som kör som ska inneha försäkringen. Undantag gäller också för företagsbilar, där får anställda och andra köra men försäkringen kan vara registrerad på företaget. Upptäcks det att försäkringen står på fel person kan ersättningen minska och man kan även bli polisanmäld.