Laddhybrid

En laddhybrid är en bil som har både en vanlig motor som drivs av bensin eller diesel men också en elmotor som kan laddas både av bilens förbränningsmotor men också genom att ansluta batteriet till eluttaget. Det finns också en annan variant som kallas hybridbil, vilken inte kan laddas vid ett eluttag utan som laddas av bilens vanliga motor eller av bromssystemet. En hybridbil kan endast köras korta sträckor med elmotorn, vilket gör att den passar bra då man kör inne i en stad. När man sedan lämnar staden så går man över till den vanliga förbränningsmotorn.

En laddhybrid kan, som tidigare nämnts, laddas vid laddningsstationer eller hemma innan avfärd. Dock är räckvidden för laddhybriden också ganska blygsam och brukar normalt ligga på cirka 50 kilometer innan batteriet är slut. Det räcker dock till för att slå på elmotorn i samband med att man kör igenom en stad eller då man står stilla i köer.

Idag producerar alla större biltillverkare hybridbilar, vilket är ett första steg innan man går över till en elbil, som inte har någon förbränningsmotor som laddar batteriet. En laddhybrid räknas som en miljöbil även fast den också använder fossila bränslen.